%Massageordning for virksomheder %VirksomhedsFys

Ergonomi på arbejdspladsen - kontor, håndværk eller produktion

Forbedret kontor- og arbejdspladsergonomi

Mennesket er ikke skabt til stillesiddende eller ensartet arbejde. Kroppen har en række naturlige begrænsninger som skal respekteres for at undgå permanente skader. Det kræver opmærksomhed af både medarbejder og virksomhed. 
Desværre taler statistikken for sig selv og arbejdsrelaterede skavanker koster rigtig meget i lægebesøg, fravær og behandlinger hos egen terapeut.
Hos VirksomhedsFys kobler vi vores kendskab til den enkelte medarbejder med den individuelle arbejdsplads og de skavanker og skader den enkelte har.  Kun på den måde kan der korrigeres og optimale fysiske arbejdsbetingelser opnåes.
Massage, fysioterapi og ergonomi i en pakke, hvor vi kommer på virksomheden giver optimale betingelser for sunde tilfredse medarbejdere

Medarbejder og arbejdsplads skal fungere sammen

Vi tager udgangspunkt i et sundhedstjek af medarbejderen eller de problemer vi har identificeret gennem den individuelle massage- og behandlingsordning. Det giver os et klart udgangspunkt for en efterfølgende systematisk gennemgang af arbejdsrutiner, som medarbejderen udfører på sin arbejdsstation.
Vi ser på samspillet mellem medarbejder og arbejdsplads og får afdækket uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller dårlige vaner som sætter sig til kortere eller længervarende behandlingskrævende lidelser.
Medarbejdernes fysiske robusthed er meget varierende og derfor ser vi der ofte er brug for individuelle tilpasninger, personlige justeringer og råd.

%Massageordning for virksomheder %VirksomhedsFys

Sådan foregår det

 1. Indledende møde med virksomheden hvor omfang og plan for ergonomigennemgangen aftales
 2. En halv times sundhedstjek og kort interview af medarbejderen hvor fokusområder for ergonomigennemgangen noteres. Evt. tages udgangspunkt i kendskabet til medarbejderen via massage- og behandlingsordning.
 3. Terapeuten og medarbejderen gennemgår arbejdspladsen og/eller daglige arbejdssituationer
 4. VirksomhedsFys aftaler evt. forbedringsprogram med virksomheden og gennemgår den efterfølgende med medarbejderne. 
 5. Forbedringsprogrammet sættes i værk.

Vi udarbejder ikke lange rapporter!

Først og fremmest skal den enkelte medarbejder kunne mærke en efterfølgende forskel. På den individuelle arbejdsplads identificerer vi de arbejdsbetingede uhensigtsmæssigeder som fører til gener og lidelser hos medarbejderen. I et samarbejde mellem virksomhed, medarbejder og terapeut sammensætter vi derefter et forbedringsprogram som ofte består af:

 1. Arbejdspladsens indretning
 2. Hjælpemidler
 3. Arbejdsstillinger og kropsholdning
 4. Forebyggende øvelser
 5. Forebyggende behandlingsprogram
 6. Øget bevidsthed hos medarbejderen

 

Kontakt Virksomhedsfys
Close Menu