%Massageordning for virksomheder %VirksomhedsFys

Sundhedsplan- når vi sætter mål for medarbejdertilfredshed og sundhed

Vi giver virksomheden overblik over sundhed og behov

For at skabe målbare sundhedsfremmende forbedringer, skal virksomheden kende sit nuværende niveau for fysisk arbejdsklima og medarbejdertilfredshed. Først herefter kan vi fællesskab opstille den fremtidige målsætning.

Derfor tilbyder VirksomhedsFys en sundhedsmåling, hvor vi “tager temperaturen” i virksomheden. Det giver et kvalificeret grundlag for at sammensætte en sundhedsplan som tilfredsstiller både virksomhed og medarbejdere. Planen fortæller hvor der skal sættes ind, og hvad vi forventer at opnå.

Mindre sygefravær og mere tilfredse medarbejdere på den lange bane

%Massageordning for virksomheder %VirksomhedsFysVirksomhedens produktivitet hænger i høj grad sammen med sygefravær og motivation hos medarbejderne. Tilfredse sunde  medarbejdere giver færre sygedage og samtidig forhindres nedslidende skader i længden – det gavner både den enkelte medarbejder og virksomheden. 

Med sundhedsplanen som udgangspunkt sætter vi fokus på den enkelte og arbejder målrettet med individuelle fysiske behandlinger, ergonomi og opfølgende helbredstjek. Vi får styr på eksisterende skader og får taget fat i den enkeltes dårlige arbejdsvaner. Det er sund fornuft på den lange bane.

%Massageordning for virksomheder %VirksomhedsFys

Sundheds- og tilfredshedsmåling

Den overordnede sundhedsmåling er en hurtig enkel og effektiv indikation af sundhed, behov og ønsker hos medarbejderne. Når VirksomhedsFys gennemfører en sundhedsmåling i virksomheden, kan vi kombinere det overordnede sundhedsbillede, med opfølgende individuelle sundhedstjek og dialog med medarbejderne. 

Sundhedsmålingen fokuserer på en række væsentlige elementer, som hver især bidrager til, at give et tydeligt billede af sundhed, tilfredshed og problemområder for medarbejdernes fysiske trivsel.

Sundhedsmålingen vil også give en klar indikation af medarbejdernes forventninger til en sundhedsplan og hvilke resultater de håber at opnå. På den måde er alle parter en aktiv del af en fremadrettet plan.

Sundhedsplanen - sundhedsfremmende aktiviteter sat i system

%Massageordning for virksomheder %VirksomhedsFysSundhedsplanen består af en klar målsætning samt en aftale om forskellige sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter, og udarbejdes i samarbejde med virksomhed og medarbejdere. Hver 6 eller 12 måned følger vi op på målsætningerne og korrigerer evt. aktivitetsniveauet.

Sundhedsplanen beskriver omfanget af behandlende / forebyggende aktiviteter for den kommende periode. Typisk består den af både fælles og individuelle aktiviteter for medarbejderne. Aktiviteter kan være f.eks. massage, fysioterapeutiske behandlinger, korrigerende ergonomi og arbejdsvaner, forebyggende øvelser på og uden for arbejdspladsen, træning og kost. 

Samtidig ved vi af erfaring, at medarbejderne får forbedret trivsel i forbindelse med det fokus som VirksomhedsFys ligger på deres velbefindende.

 

Kontakt Virksomhedsfys
Close Menu